Chậu khánh

Bể khánh KT: 1,3m x 1,85m

Giá: 22.000.000đ

Chậu khánh kt: 1,3m x 2,1m

Giá: Giá chậu 4 triệu , giá khuôn 25 triệu

Chậu bát giác

Bể sập liền chân kt:1,2m x 1,8m

Giá: giá khuôn 14 triệu

Bể sập liền chân kt:1,2m x 1,2m

Giá: Gía khuôn 9 triệu

Chậu bát giác KT: 1,45m x H50cm

Giá: Giá chậu 1,5triệu ,giá khuôn 10 triệu

Chậu bát giác KT: 70 x H68cm

Giá: Giá chậu 450k, giá khuôn 2,6 triệu

Chậu bát giác KT: 1m X H77cm

Giá: Giá chậu 600k, giá khuôn 3,8 triệu

Chậu bát giác KT: 86 x H78cm

Giá: khuôn 3,6 triệu

Chậu bát giác KT: 57 X H70cm

Giá: Giá chậu 400k, giá khuôn 2,4 triệu

Bàn ghế gỗ - Ghế đá

Bàn ghế granito

Giá: 3.900.000đ

Bàn ghế giả gỗ

Giá: Giá khuôn 6 triệu

Bàn ghế giả gỗ

Giá: Liên Hệ

Ghế đá

Giá: Giá ghế 500k, giá khuôn 2 triệu

Bàn Ghế gỗ

Giá: Giá bàn ghế 2,7 triệu, giá khuôn 6 triệu

Khuôn chân đôn

Chân đôn cao 50cm

Giá: Liên Hệ

Chân đôn cao 90cm

Giá: Liên Hệ

Chân đôn cao50cm

Giá: 1.000.000đ

Chân đôn cao 63m

Giá: 2.700.000đ

Chân đôn kỷ cao 80cm

Giá: 3.500.000đ

Đôn gốc cây

Giá: Giá khuôn 2 triệu

Đôn tùng hạc

Giá: 3.500.000đ

Đôn tứ quý

Giá: 1.200.000đ